MultiDil YDM / Yurtdışı Eğitim Çözüm Ortağı

22.03.2019 22:12
 


 
The-TOEIC-Tests-English-language-tests-for-international-communication
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
The TOEIC®, Uluslararası İletişim için İngilizce Testi, anadili İngilizce olmayan kişiler için bir İngilizce yeterlilik sınavıdır. Uluslararası bir ortamda çalışan insanların gündelik İngilizce kullanma becerilerini ölçer. Sınav sonuçları kişilerin iş, ticaret ve endüstri alanında çalışan diğerleriyle İngilizce olarak ne kadar iyi iletişim kurduğunu gösterir.
 
TOEIC® Dinleme ve Okuma Sınavı (The TOEIC® Listening and Reading Test), anadili İngilizce olmayan kişilerin dinleme - okuma anlama, ve gramer konularındaki İngilizce becerilerini doğru şekilde ölçmeye yarayan ve kağıt üzerinde uygulanan bir sınavdır. TOEIC® Konuşma ve Yazma Sınavları (The TOEIC® Speaking and Writing Tests) ise, bir kişinin işyerinde İngilizce konuşma - yazma becerilerini, ve anahtar deyim ve ifadelerle birlikte, yaygın ve günlük dilde kullanılan kelime bilgisini ölçmeye yarayan internet bazlı sınavlardır.
 
TOEIC® Sınavı, İngilizce dil yeterliliğinin değerlendirilmesinde küresel olarak tanınan bir standart olma başarısına ulaşmış olup, dünya çapında 150 ülkede, 14.000'in üzerinde uluslararası şirket ve her yıl bu testi alan milyonlarca kişi tarafından, bir sertifikasyon aracı olarak kullanılmaktadır.
 
 
·         İşyeri İngilizcesi yeterliliği için objektif bir değerlendirme sağlamaktadır.
·         Profesyoneller için değerli bir referanstır.
·         Tüm dünyada kabul gören bir ölçme-değerlendirme standardı sunmaktadır.
·         Oldukça güvenilirdir, sonuçlar her zaman doğru ve tutarlıdır.
·         Ekonomiktir.
·         Hızlı değerlendirme sonuçları sağlamaktadır.  
·         Gelişimin izlenmesine olanak sağlar.
·         Bireyleri İngilizce yeterliliklerini geliştirmek için motive etmektedir.
 
TOEIC® skorlarının özgeçmişinize dahil edilmesi, ister öğrenci ister profesyonel olun, uluslararası rekabet edebilirliğinizde size yeni bir boyut kazandıracaktır. Şirketler genellikle işe alım sırasında TOEIC® puanlarını göz önünde bulundurduğundan, daha geniş iş olanaklarına erişiminizi kolaylaştırır; bundan dolayı da, anadili İngilizce olmayanlar için istihdam edilebilirliklerini geliştirmek için gerekli bir araçtır.
 
Hem küçük şirket hem de çok uluslu kuruluşlar;
 
·         Çalışanlarını işe almak ve terfi ettirmek için
·         Çeşitli şirket alanları arasında ortak bir değerlendirme standardı oluşturmak için,
·         Çalışanlarının uluslararası yer değiştirebilirliğini kolaylaştırmak için, TOEIC® Sınavını kullanmaktadırlar.
 
 
TOEIC® Sınavındaki sorular uluslararası ortam içerisinde (toplantılar, seyahat, telefon konuşmaları gibi), gerçek hayat ve iş koşulları temel alınarak hazırlanmıştır.
 
TOEIC® Dinleme ve Okuma Sınavı, dinlediğini ve okuduğunu anlamayı ölçen, 200 sorudan oluşan ve ortalama 2 saat süren kağıt üzerinde yapılan bir sınavdır. Her bir bölüm, 5'den 495 puana kadar bir aralık içerisinde ayrı olarak puanlandırılır. Bu yüzden testten alınabilecek toplam puan 10 ile 990 arasındadır.
 
TOEIC® Konuşma ve Yazma Sınavlarında, sınavın iki bölümü de birbirinden bağımsızdır ve sınavı alan kişiler her biri için ayrı puan alırlar. Konuşma Sınavı, telaffuz, kelime bilgisi, gramer ve akıcılık gibi yetenekleri ölçmek içindir. Yazma Sınavı, kelime bilgisi ve grameri, aynı zamanda tutarlılık ve organizasyonu da değerlendirmek içindir. Sınavlar, işyerindeki günlük İngilizce kullanımını yansıtan tümleşik görevleri içermektedir. TOEIC® Konuşma Sınavı, yaklaşık 20 dakika sürmekte ve konuşma İngilizcesini farklı durumlarda ölçen 11 adet soru içermekte iken, TOEIC® Yazma Sınavı yaklaşık 60 dakika sürmekte ve yazma becerisinin farklı taraflarını ölçen 8 adet soru içermektedir.
 

Bu site Yeşilbeyaz e-İş Çözümleri tarafından desteklenmektedir.