MultiDil YDM / Yurtdışı Eğitim Çözüm Ortağı

22.03.2019 21:25
 


 
The-TOEIC-Speaking-and-Writing-Tests
     
 
TOEIC® Konuşma ve Yazma Sınavları, kişilerin işyerinde İngilizce konuşma ve yazma becerilerini, anahtar ifadeleri ve yaygın, günlük kelime bilgisi kullanımını ölçen internet bazlı sınavlardır. Sınavlar, orta seviyeden ileri seviyeye kadar, İş İngilizcesi yeterliliğini ölçme ve değerlendirmeye olanak sağlar. Küresel ticaret interaktif dil yetenekleri gerektirmekte ve kişiler – sınırlar ve kültürler arasındaki iletişimde – e-posta, yüz yüze, telefonla veya video konferans vasıtasıyla İngilizceyi etkin olarak kullanmak zorundadırlar. 2007 yılında tanıtılan bu sınavlar Dinleme ve Okuma Sınavına tamamlayıcıdır, ve kişinin dört dil becerisi üzerinden İngilizce iletişimde bulunabilme yeteneğini kapsamlı şekilde değerlendirmeye imkan verir.

İnternet temelli olan bu sınav yaklaşık 90 dakikadır. Sınavın iki bölümü (konuşma ve yazma) birbirlerinden bağımsızdır ve sınavı alan kişiler her biri için ayrı puanlar alırlar. Konuşma Sınavı, telaffuz, kelime bilgisi, gramer ve akıcılık gibi yetenekleri ölçmeye olanak sağlar. Yazma Sınavı, kelime bilgisi ve grameri, aynı zamanda tutarlılık ve organizasyonu da değerlendirmek içindir. Sınavlar, işyerinde günlük İngilizce kullanımını yansıtan tümleşik görevleri içermektedir. Sınavları alan kişinin cevapları, rastgele ve ismi belirsiz bir şekilde, ETS Çevrimiçi Puanlama Ağı vasıtasıyla eğitimli kişiler tarafından, azami objektiflik ve güvenilirlik güvencesi altında değerlendirilir.
 
Her bir sınav için puan aralıkları 0 ile 200 arasında değişmektedir.
 
ETS Sınav sonuçları, sınavı almış olan adayın İngilizce yeterlilik seviyesi değişmediği sürece geçerlidir. Ancak zaman içerisinde bu seviye artabilir ya da azalabilir. Bu sebeble, sınav skorları ne kadar yakın bir tarihe aitse İngilizce yeterlilik seviyesinin bir göstergesi olarak daha geçerli olacaktır. ETS, sınav skorunun en fazla 2 yıl geçerliliğini önermektedir.
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
Tarihi Belirlenmiş 'TOEIC Speaking and Writing' Sınav Oturumları..
     
 
 
     
 

Bu site Yeşilbeyaz e-İş Çözümleri tarafından desteklenmektedir.